Laatste Tweet

Bezwaar privégebruik auto niet intrekken

Binnen ons concept informeren en adviseren wij al onze klanten, ook over privégebruik  auto. Dit nieuwsbericht gaat over ingediende bezwaarschriften omtrent privégebruik. Geadviseerd wordt deze niet in te trekken, zoals de Belastingdienst laat blijken, maar om voor een goede onderbouwing te kiezen. 

In reactie op de brieven die de Belastingdienst in de afgelopen tijd naar btw-ondernemers heeft gestuurd met het verzoek om bezwaarschriften voor privégebruik van onder andere de auto van de zaak in te trekken, wordt er geadviseerd, onder ander door PwC, om de bezwaarschriften juist niet in te trekken.

De brieven van de Belastingdienst hebben betrekking op de bezwaarschriften voor de periode 2010 en eerder. Veel ondernemers hebben jaarlijks bezwaar gemaakt tegen de gemaakte btw-correcties voor het privégebruik auto van de zaak.

De Hoge Raad heeft inmiddels in een aantal zaken uitspraak gedaan in het voordeel van de Belastingdienst. De brief van de Belastingdienst suggereert dat de bezwaarschriften daarmee hun belang hebben verloren. Dat is niet het geval.

Voor de jaren 2010 en eerder bestaat namelijk de mogelijkheid om de correctie voor het privégebruik van de auto te baseren op 27 procent van de btw op autokosten. Ten opzichte van de gebruikte forfaitaire correctiemethode leidt dit tot een voordeel.

Eén van de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken is dat een onderneming een rechtsgeldig bezwaarschrift heeft openstaan. Om die reden is het van belang om het bezwaarschrift niet in te trekken.

Het advies is om te kiezen voor de optie ‘motivering’ en te onderbouwen wat het verschil is tussen de forfaitaire correctie en een correctie op basis van 27 procent van de btw op autokosten. Hiermee kan mogelijk een substantiële btw-besparing worden gerealiseerd.

  • Een leek op het gebied van administratie?

    Bij Prodigid Administratiekantoren kun je altijd rekenen op support!