Laatste Tweet

Werkkostenregeling

Als werkgever kunt u gebruik maken van de werkkostenregeling (WKR). U mag 1,5% (2013) van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kerstpakketten, fietsen en parkeergelden.

De vrijstelling geldt niet voor een auto van de zaak. Ook geldt de vrijstelling niet voor een verkeersboete op naam van uw werknemer. Alleen een verkeersboete die op uw naam staat en die u niet verhaalt op uw werknemer, kan onder de vrijstelling vallen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U voldoet aan de gebruikelijkheidstoets. De onkostenvergoedingen en verstrekkingen die u in uw administratie opneemt als eindheffingsloon, mogen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Hoe kunt u aanvragen?

U neemt de vergoedingen en verstrekkingen in uw administratie op als eindheffingsloon. U betaalt geen loonbelasting over de vergoedingen die binnen de vrije ruimte vallen.

Let op: De werkkostenregeling vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen. De werkkostenregeling geldt sinds 1 januari 2011. U kiest of u gebruikt maakt van de werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije onkostenvergoedingen en verstrekkingen. Dat kan tot en met 2014. Vanaf 2015 geldt alleen nog de werkkostenregeling. Eerder kon u tot en met 2013 kiezen voor de werkkostenregeling. Het keuzesysteem is met 1 jaar verlengd.

Deze informatie is afkomstig van Antwoord voor Bedrijven

  • Een leek op het gebied van administratie?

    Bij Prodigid Administratiekantoren kun je altijd rekenen op support!