Laatste Tweet

Toekomstig tekort aan arbeidskrachten?

Als mkb-bedrijven niet nu gaan investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers, dan dreigt voor hen over enkele jaren een groot tekort aan arbeidskrachten. Dit zei MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel vandaag tijdens het OndernemersCongres in Eindhoven. In het bijzijn van 1.200 ondernemers lanceerde Biesheuvel daarom een scan, waarmee werkgevers kunnen testen hoe duurzaam hun bedrijf met werknemers omgaat.

Door vergrijzing ontstaat komende jaren een tekort aan arbeidskrachten. Veel grote bedrijven hebben al maatregelen getroffen om ook in de toekomst verzekerd te zijn van goede werknemers. Veel mkb-bedrijven nog niet, terwijl zeker de helft van de Nederlandse beroepsbevolking in het midden- en klein bedrijf werkt. MKB-Nederland is de campagne ElkeDagBeter.nu gestart om het belang van investeren in mobiliteit, gezondheid en scholing te benadrukken.

Meer hierover? Klik hier!

  • Een leek op het gebied van administratie?

    Bij Prodigid Administratiekantoren kun je altijd rekenen op support!