Laatste Tweet

Verlofsparen blijft nog even mogelijk!

De levensloopregeling waarmee werknemers met fiscale hulp kunnen sparen voor verlofdagen, gaat verdwijnen, maar er blijft wel een overgangsregeling van kracht. Mensen die eind vorig jaar met deze regeling 3000 euro of meer hadden gespaard, kunnen onder de bestaande voorwaarden blijven doorsparen. Aanspraken van minder dan 3000 euro vallen per 1 januari 2013 vrij.

Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de levensloopregeling zou opgaan in een bredere vitaliteitsspaarregeling, waarmee belastingvriendelijk gespaard zou kunnen worden voor bijvoorbeeld verlof, scholing of deeltijdpensioen. De nieuwe coalitiepartijen VVD en PvdA hebben echter besloten deze regeling te schrappen.

  • Een leek op het gebied van administratie?

    Bij Prodigid Administratiekantoren kun je altijd rekenen op support!