Laatste Tweet

ZZP verzekeringoverzicht!

Als ZZP’er alles verzekeren is niet altijd nodig, maar hier goed bij stilstaan is toch wel verstandig! Als ZZP’er loop je dagelijks risico en je wilt er niet pas achterkomen als het te laat is.. daarbij zijn verzekeringen die u privé hebt afgesloten geen enkele dekking voor werkzaamheden als zelfstandige! Welke verzekeringen voor ZZP’ers zijn er?

1. Aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB)
De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits u daarvoor aansprakelijk bent. Deze verzekering is te vergelijken met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Voor alle duidelijkheid; de verzekering dekt geen schade voor zaken die u onder opzicht heeft. Dat wil zeggen als u schade toebrengt aan materialen of zaken die onder uw beheer zijn zoals gebruikte materialen dan is dit niet gedekt. Wel is er dekking voor schade die u aan andermans zaken of personen toebrengt. De premie is veelal zeer betaalbaar en zorgt voor zorgeloos zaken doen.

2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Voor ZZP’ers in adviserende beroepen worden de risico’s op een claim door een opdrachtgever steeds groter. Opdrachtgevers stellen hun adviseurs veelal aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Als een advies verkeerd uitpakt, of als u als ZZP’er een fout maakt in de vorm van een vergissing, nalatigheid of onachtzaamheid bij uw opdrachtgever dan kan de schade al snel oplopen. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming.

3. Rechtsbijstand voor bedrijven (RVB)
Een rechtsbijstandverzekering voor ZZP’ers dekt de kosten voor juridische bijstand. Een privé rechtsbijstand verzekering dekt geen enkele schade voor zakelijke aangelegenheden. Indien u in een zakelijk conflict raakt waarbij u juridische bijstand moet inschakelen is dit gedekt door de verzekering.In de meeste rechtsbijstandverzekeringen zit ook juridisch advies en een incassoservice. Ook conflicten met leveranciers en afnemers vallen onder de dekking van de verzekering.

4. Arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV)
ZZP’ers die ziek worden hebben geen inkomen en geen recht op ziekengeld. Het enige dat overblijft is een BBZ uitkering op bijstandniveau, daar wordt u niet vrolijk van. Veelal bent u en uw gezin afhankelijk van uw inkomsten uit het zelfstandig ondernemerschap. Helaas zijn maatwerk arbeidsongeschiktheidverzekeringen voor zelfstandigen vaak onbetaalbaar met een (te) lange wachttijd.

5. Overlijdensrisicoverzekering (ORV)
ZZP’ers zijn niet onsterfelijk, en hoewel u er waarschijnlijk vrijwel nooit bij stilstaat kan u toch iets tragisch overkomen. Om uw partner niet met grote problemen achter te laten is een overlijdensrisico het overwegen waard. Vandaag de dag zijn de premies voor deze verzekeringen behoorlijk gedaald en daardoor het overwegen waard.

Meer weten? Laat een reactie achter en wij beantwoorden je vraag spoedig!

  • Een leek op het gebied van administratie?

    Bij Prodigid Administratiekantoren kun je altijd rekenen op support!